• Basis Cursus

 • Basiscursus : Samenwerking Hond - Baas

  Gedragsverandering bij de hond begint bij gedragsverandering van de baas.

  Onze hond is onze spiegel.

  Zodra wij ons gedrag veranderen heeft dit zijn weerslag op het gedrag van onze hond. Praktijk begeleiding in inzicht in lichaamstaal en leerprocessen van uw hond d.m.v:

  •  Gedragtest
  • Gedrag van uw hond begrijpen
  • Lessen in lichaamstaal
  • Gedragsproblemen voorkomen
  • Oorzaken van probleemgedrag
  • Oplossen van probleemgedrag

   

  De basiscursus is het paradepaardje van Honden Gedragscentrum Friesland

   Kiest u voor de basiscursus, dan kiest u voor een opvoeding waarbij het accent ligt op samen plezier beleven in leren,  kennis en inzicht, hoogwaardige service op basis van ervaring en vakbekwaamheid.

  Doel van de cursus is u inzicht te verschaffen in leerprocessen en lichaamstaal van de hond en de hond te leren zijn aandacht volledig op u te richten, waardoor er een prima relatie tussen baas en hond wordt bereikt.

  De methode van Honden Gedrags Centrum Friesland  stimuleert op uiterst nauwkeurige wijze het gewenste gedrag van uw hond.

  Uw hond leert zichzelf het gedrag aan, met u als coach.

  hondenschool friesland basis cursus

  De basiscursus is een intensieve, leerzame cursus gedurende een zeer korte tijd.

  U komt 2x per week gedurende 5 weken naar de hondenschool, De lessen bestaan uit een uitgekiende praktijkbegeleiding van ½ uur. U krijgt schriftelijk materiaal mee, dat bestaat uit uitgebreide trainingsschema’s en lesbrieven. Elke les wordt er uitvoerig besproken wat u voor de volgende les moet oefenen. Dit is begeleiding op maat.

   

  Gedragstest :

  De basiscursus gaat van start met een gedragstest. Er wordt uitgelegd met welk doel en hoe de test gaat verlopen. Deze individuele gedragstest wordt op de 1e lesdag afgenomen. In deze test worden reactiepatroon en karakter van de hond vastgelegd, zodat wij tijdens de lessen hier optimaal op in kunnen spelen. Na afloop van de test wordt de test met u besproken.

  Tevens krijgt u op deze eerste lesdag een demonstratie omtrent het gebruik van de clicker en leren we u hoe u uw hond op de clicker conditioneert.

  U krijgt specifiek huiswerk mee, waarmee u de basisoefeningen kunt gaan integreren in uw thuissituatie. Uw hond moet het immers in uw omgeving gaan doen. Bovendien geven we naast het lesmateriaal ondersteunende therapieën mee.

   

  Praktijkles :

  Om problemen te voorkomen of op te lossen is het van groot belang heel precies te weten hoe u uw hond het beste kunt begeleiden. Al onze cursussen zijn erop gebaseerd het gewenste, goede gedrag te belonen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de clicker. Tijdens de praktijklessen leert u door het gebruik van de juiste lichaamstaal de aandacht van de hond op u gericht te houden. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan eventueel probleemgevend gedrag van uw hond, zoals bijvoorbeeld: uitvallen aan de lijn, agressie naar honden of mensen, weglopen, trekken aan de lijn, etc.

   

  Persoonlijke evaluatie:

  Na afloop van de praktijkles geven we u persoonlijke feedback zodat we u samen met uw hond kunnen coachen om uw doelen te bereiken

  De cursus wordt afgesloten met een eindtest.

   

  De lessen worden gegeven op de dinsdagavond en de  donderdagavond  ( u komt dus 2 x per week naar de hondenschool)

  Geschikt voor iedere hond vanaf 12 weken. Is uw hond ouder? Iedere leeftijd is geschikt. Een hond is immers nooit te oud om te leren.

  Geef je op voor de basis cursus