Bel ons nu 0513 529 719

Algemene voorwaarden HondengedragsCentrum Friesland

1. Onze doelstelling is: U, optimaal te begeleiden bij de opvoeding van uw hond tot een vrolijke, gehoorzame huisgenoot.

2. De lessen van de basiscursus worden gegeven op dinsdagavond ( en bij voldoende animo ook op maandagmorgen.)

Bij de praktijk loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij na overleg anders is afgesproken.

3. Bij de puppybegeleiding graag 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Puppybegeleiding bestaat uit 5 aaneengesloten lessen.

4. De hond moet altijd aangelijnd zijn(tenzij in de training anders wordt aangegeven). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoon, dier, goederen of zaak. Zorg ervoor dat u een goede W.A.P. verzekering heeft.

5. U draagt er zorg voor dat uw hond de nodige inentingen heeft gehad.

6. Is uw hond loops? Overleg van te voren met ons.

7. U laat uw hond, voor u naar de cursus komt, goed uit.

Eventuele ontlasting ruimt u zelf even op. Neem even een plastic zakje mee(op het terrein staan afvalbakken).

8. U laat, zonder toestemming van de instructeur, uw hond NOOIT met ander honden spelen.

9. U houdt t.a.v. andere onbekende honden afstand.

10. Mocht u buiten roken, wilt u dan de resten van uw opgerookte sigaret in de afvalbakken deponeren? We willen het terrein graag schoonhouden.

11. Verder mag u alleen gebruik maken van de gebaande wegen op het terrein. Dus niet op het gras of in de perken.

12. Mobile telefoon graag uit! Het is erg lastig als er gedurende de training een telefoon afgaat.

13. Om geen overlast te veroorzaken, parkeert een ieder de auto op de door ons aangegeven plaats. ( Bantsterschans)

14. Kinderen dienen als ze meekomen onder begeleiding van een volwassene rustig aan de kant te blijven staan.

Het is niet de bedoeling dat ze in de tuin / trainingsveld gaan rondrennen. Dit opdat een ieder rustig met zijn / haar hond kan trainen.

Een ieder die bij aanvang van of gedurende de cursus om wat voor reden ook besluit te stoppen kan geen aanspraak maken op een terugvordering van het cursusgeld of een gedeelte hiervan. Niets uit alle uitgave van HondengedragsCentrum Friesland mag vereenvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook voor het maken van foto’s en video opname heeft u toestemming nodig. Zonder toestemming mag er niets gepubliceerd worden.

Alle rechten blijven voorbehouden aan HondengedragsCentrum Friesland.